TEŞEKKÜR


3. Bozyaka Mide Kanseri Cerrahisinde Güncel Durum Sempozyumu’’ 21 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Sempozyumda ülkemizin 17 üniversitesinden alanında deneyimli çok sayıda öğretim üyesi, eğitici ve uzman hekim "Oturum Başkanı" ve "Konuşmacı" olarak, yine ülkemizin birçok bölgesinden ve hastanesinden çok sayıda katılımcı yer aldı. Oldukça yoğun geçen program saat 08:30'da başlayıp 19:40'ta son buldu. Sempozyuma ülkemizin saygın üniversite ve kurumlarından gönderilen bildirilerden "Hakem" ve "Komisyon" değerlendirmesi sonucu 4 poster bildiri, 19 sözlü bildiri, ve 1 video bildiri sunuldu.


Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Enver İLHAN açılış konuşmasında, mide kanserinin agresif seyirli bir hastalık olduğunu, tüm dünyada ve ülkemizde sıklık ve kansere bağlı ölümlerde ilk sıralarda yer aldığını, tedavisinde cerrahi tedavinin köşe taşı olduğunu, yetersiz cerrahi tedavinin ancak palyasyon tedavisi olarak kabul edilebileceğini, ülkemizde ve batı ülkelerinde mide kanseri ile ilgili en önemli problemin bu hastaların ileri evrede teşhis edilmesi ve buna bağlı olarak hastaların sağkalımlarının yüzgüldürücü olmadığını belirtti.


Sempozyumda; mide kanseri epidemiyolojisi, tarama yöntemleri, mide kanseri için yüksek riskli hastaların yönetimi, patolojik ve moleküler evreleme, Erken mide kanseri tanı ve tedavisi, lenf nodu diseksiyonları, paraaortik lenf nodu diseksiyonu, laparoskopik cerrahi, risk değerlendirmesi ve cerrahi komplikasyonlar, mide GİST ve nöroendokrin tümörlerine yaklaşım, peritoneal yayılım ve tedavileri, neoadjuvan tedavi, radyoterapi, özofagogastrik bileşke tümörleri, metastatik mide kanserinde konversiyon cerrahisi, distal ve orta mide kanserlerinde gastrektomi seçimi  konuları görseller eşliğinde sunuldu ve tartışıldı.


Sözlü bildiri sunumlar arasından birinci olan bildiri sahibine ve gün içinde yapılan çekilişle iki talihliye "MİDE KANSERİ VE CERRAHİ TEDAVİSİ" kitabı takdim edildi.


Mide kanseri ve cerrahisi alanında önemli konuların tartışıldığı ve oturum başkanı, konuşmacı ve katılımcılar tarafından çok yararlı geçtiği vurgulanan sempozyum, sözlü bildiri sunumları sonrası iyi dilek ve temenniler ile yeni sempozyumlarda görüşmek dileğiyle son buldu.


Sempozyumun planlamasında ve gerçekleştirilmesinde emeği geçen Düzenleme Kurulu üyelerine, oturum başkanı ve konuşmacı hocalarıma, tüm katılımcılara, sempozyuma ev sahipliği yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimine, Destek ve Bilgi İşlem çalışanlarına, özverili bir şekilde sempozyumumuza büyük destek veren NL M.I.C.E. organizasyon kuruluşu çalışanlarına içten teşekkür eder saygılarımı sunarım.


Doç. Dr. Enver İLHAN

Sempozyum Başkanı


Yoğun talep üzerine bildiri son gönderim tarihi 10 Aralık 2018'e kadar uzatılmıştır.
Bildiri Gönderimi Son Tarihi

10 Aralık 2018


Kayıt Son Tarih

15 Aralık 2018


***Kayıt ücretsizdir ve 200 kişi ile sınırlıdır.***